Zelfregulerend leren, kan je dat (aan)leren?

Zelfregulerend leren is het vermogen om je eigen leergedrag te organiseren. In de lagere school ook bekend als leren leren. Het is een actief proces waarbij leerlingen cognitieve, metacognitieve en motivationele strategieën gebruiken om een leertaak zelfstandig tot een goed einde te brengen.  

Toolbox als hulpmiddel 

Om het zelfregulerend leren van leerlingen te bevorderen, wijst de literatuur op het belang van zowel directe als indirecte instructie. De ontwikkelde toolbox kan een hulpmiddel zijn om het zelfregulerend leren in kaart te brengen. Dankzij o.a. vragenlijsten krijg je concrete handvaten om een zicht te krijgen hoe ver jouw leerlingen al staan met het zelf plannen en schikken van de leerstof. 

Echte situaties in de klas

Concrete informatie krijg je dankzij de video's van Hilde Van Keer. Zij is professor aan Universiteit Gent en coördinator van de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde. 'Leerlingen moeten zich de geleerde strategieën eigen kunnen maken. Op die manier kunnen ze wat ze geleerd hebben, omzetten naar échte situaties in de klas zoals taken maken', geeft Van Keer alvast mee in haar reeks video's die je hieronder kan bekijken.

Door KlasCement | Bijgewerkt: 22-04-2021
Leerling in de klas Pixabay