Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een internationale humanitaire medische noodhulporganisatie.

We helpen slachtoffers van natuurrampen, conflict en epidemieën of iedereen die door gelijk welke omstandigheden nood heeft aan medische hulp, in meer dan 70 landen ter wereld.