De i van CLIL


Inhoud en aanpak

Sinds CLIL (Content and Language Integrated Learning) zijn intrede deed in het Nederlandstalige onderwijs in België, bieden reeds meer dan 130 secundaire scholen CLIL-trajecten aan. Dat betekent dat meer en meer leerkrachten het beste van zichzelf geven om tegemoet te komen aan de ‘i’ van CLIL: het geïntegreerd werken aan zowel inhoudelijke als talige doelen. Idealiter komt er dan een samenwerking tot stand tussen het CLIL-zaakvak en het vreemdetaalvak om zo de beoogde ‘duale focus’ (content + language) optimaal te realiseren.

Volgens het rapport van de Vlaamse Onderwijsinspectie is een betere integratie van taalgericht vakonderwijs en CLIL-didactiek de grote uitdaging om meer kwaliteit te realiseren in het CLIL-onderwijs in Vlaanderen (Onderwijsspiegel 2017). Er liggen nog tal van kansen om CLIL-onderwijs te versterken doordat de samenwerking tussen taal- en de zaakvakken in vele scholen kan aangescherpt worden.

Het onderzoeksproject ‘De i van CLIL’ voorziet coaching voor lerarenteams die dit soort samenwerking willen aanpakken.

Meer bepaald werken we met minimum één CLIL-leerkracht en één vreemdetaalleerkracht die samen een ‘tandem’ vormen. Zij worden in hun zoektocht naar optimalisatie van het leerproces van hun leerlingen in beide vakken ondersteund door een coach/ onderzoeker.

Op basis van de observatie tijdens een klasbezoek in elkaars klas krijgen beide leraren een zicht op elkaars manier van werken, vakgebonden inhouden en vooral ook op de taal die de leerlingen daarbij hanteren of nodig hebben. Van daaruit wordt samengewerkt om te zorgen voor een meer succesvolle implementatie van CLIL op de klasvoer, met als bedoeling een win-win-situatie voor zowel beide leraren als voor hun leerlingen.

Doelgroep

 • Een tandem bestaande uit (minimum) één CLIL-zaakvak-leerkracht en één vreemdetaalleerkracht die 
  - streven naar een win-win-situatie voor zowel het taal- als het CLIL-vak,
  het leerproces van hun CLIL-leerlingen willen boosten, zowel voor het zaakvak als qua taal,
  - bereid zijn tot twee klasobservaties bij elkaar.
 • Beide leraren geven les in dezelfde school en delen minimaal één klas met dezelfde constellatie CLIL-leerlingen. 
  Dit betekent, voor de vreemdetaalleraar, dat hij/zij lesgeeft aan een volledige klas CLIL-leerlingen (geen gemengde groep met niet-CLIL-leerlingen).
 • Ze hebben minimum 2 jaar ervaring met CLIL-klassen.
 • Ze hebben niet deelgenomen aan het project ‘CLIL tot de vierde’ van hogeschool UCLL.
 • De zaakvakleerkracht heeft geen lesbevoegdheid als vreemdetaalleerkracht en de vreemdetaalleerkracht heeft geen lesbevoegdheid als zaakvakleerkracht voor het betrokken CLIL-vak.
 • De tandem wordt in dit engagement gesteund door de schoolleiding.

Wat biedt dit project?

 • Gratis coaching, onderzoeksgeïnformeerd en op maat van de tandem, helemaal in the heart of the CLIL matter. Dit wil zeggen: tot op de klasvloer; er wordt exclusieve ondersteuning geboden bij het ontwerpen van didactisch materiaal met duale focus.
 • Samen leren, met en van elkaar.
 • Onderzoek naar de effecten van de coaching op de didactische praktijk en de leerlingresultaten.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Leerkracht