Leervaardigheden : Een didactische leerlijn en een remediëringstoolkit


Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De remediëring van leervaardigheden werkt met leerlingen waarvan na diagnose blijkt dat ze bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de knie hebben. De remediëringstoolkit is ruim: van methodes voor het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

Programma

 • Didactische leerlijn leren leren naar de leervaardigheden van Vermunt: organisatievaardigheden, cognitieve verwerkingsvaardigheden, affectieve verwerkingsvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en onderzoeksvaardigheden.
 • De opbouw van de didactische leerlijn van leervaardigheden van het eerste tot en met het zesde jaar, aangebracht in de verschillende vakken en in verschillende deelvaardigheden. De opbouw wordt gestoffeerd met een aantal uitgewerkte voorbeelden per jaar en per vaardigheid.
 • Het inbouwen van positieve fricties in de didactische leerlijn om leerlingen bewust ontwikkelingsstappen in leervaardigheden te laten zetten, bv. i.v.m. organisatievaardigheden in het flexibele taken- en toetsenbeleid in het zesde jaar.
 • Een elektronisch leerlingvolgsysteem en leerlingenbesprekingen op basis van de didactische leerlijn leervaardigheden: het hanteren van een gemeenschappelijke taal i.v.m. leervaardigheden en de mogelijkheden om leerproblemen te benoemen en te signaleren voor remediëring.
 • Gestructureerde aanpak van een remediërende leerlijn leervaardigheden n.a.v. leerlingenbesprekingen.
 • Remediërende leerlijn leervaardigheden voor individuele leerlingen met leerproblemen: het ontwikkelen van diagnose-instrumenten, het stellen van diagnose, het maken van gerichte remediëringstrajecten voor alle deelleervaardigheden.
 • De rol van de elektronische leeromgeving: het getrapt beschikbaar stellen van alle didactisch en remediërend materiaal voor de leerlingen.
 • In individuele leerbegeleiding werken vanuit een mandaatsgedachte en vanuit respect voor verschillende leerstijlen.
 • Evaluatie diagnostisch gebruiken: analyseren op basis van algemene en vakgebonden leervaardigheden; evaluatie opstellen op basis van leervaardigheden en gebruiken als diagnose-instrumenten.
 • Vakkaarten ontwerpen om vakproblemen a.d.h.v. toetsen te detecteren, gestoffeerd door voorbeeldvakkaarten uitgewerkt door vakgroepen.
 • Gerichte vakremediëring gebaseerd op leervaardigheden uitwerken.
 • Kanteling naar zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfsturend leren in vakken om het verwerven van leervaardigheden te stimuleren.
 • Huiswerk: transfer van het aangeboden materiaal vanuit een welbepaald schoolgebonden kader naar je eigen schoolsituatie.

Doelstellingen
De deelnemers kunnen:

 • verschillende leervaardigheden beschrijven, zoals: organisatievaardigheden, cognitieve verwerkingsvaardigheden, affectieve verwerkingsvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, onderzoeksvaardigheden (naar Vermunt);
 • de algemene leervaardigheden opsplitsen in deelvaardigheden;
 • de leervaardigheden in een didactische leerlijn plaatsen en aanbrengen;
 • het verwerven van leervaardigheden in hun vakdidactiek stimuleren d.m.v. zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfsturend leren;
 • een leerlingvolgsysteem uitwerken op basis van de (deel)leervaardigheden;
 • a.d.h.v. diagnostische instrumenten of leerlingvolgsysteem een diagnose stellen van met welk onderdeel van de leervaardigheden een leerling problemen heeft;
 • een aantal mogelijkheden om problemen met leervaardigheden na diagnose te remediëren toepassen;
 • verschillen in leerstijlen herkennen en respecteren;
 • voor een probleem met een deelleervaardigheid een gericht remediëringstraject uitwerken, met respect voor de leerontwikkeling (eerste graad, tweede graad, derde graad) en de leerstijl van de leerling;
 • toetsen en proefwerken zo opstellen dat ze informatie geven over de leervaardigheden van de leerlingen;
 • toetsen en proefwerken gebruiken als diagnose-instrumenten;
 • voor hun vak een vakkaart als diagnose-instrument bij een proefwerk opstellen;
 • a.d.h.v. een vakkaart een gerichte vakremediëring opstellen voor een leerling.

Doelgroep
Leerkrachten, (zorg)coördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, ondersteuners of CLB-medewerkers in het secundair onderwijs.

Begeleiding

Gerd Cornelissen, gewezen leerkracht Nederlands en Engels, mentor, leercoach, pedagogisch directeur.

Isabelle Verbiest, leerkracht Frans, leercoach derde graad.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?