Onderwijsbehoefte

Filter lesmateriaal op basis van onderwijsbehoefte.

Zoek je aangepast lesmateriaal voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte? Gebruik de filter in de linkerkolom.

Snuister in inspirerende collecties.

Zoek je inspiratie om een krachtige leeromgeving te creëren? Of tips om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte beter te begrijpen en te begeleiden? Klik op onderstaande tegels.

 

 Iedereen telt mee ...

... door te kijken naar de onderwijsbehoefte,

 

 ... door een krachtige leeromgeving te creëren,

 

 ... met een gedragen zorgbeleid. 

   
ADHD hyperactieve leerling   Beloning en gedrag: duim  
Hulpmiddelen en redelijke aanpassingen, info en tips.   Beloningssystemen en gedragskaarten.   Achtergrondinformatie.
         
  sociale vaardigheden groep kinderen   redelijke aanpassingen keuze pijlen
Verwerkingsopdrachten, info en tips.   Lesmateriaal rond beleefdheid, assertiviteit, axenroos, gevoelens ...   Sticordi-maatregelen en redelijke aanpassingen
         
Agressie   ict-tools laptop   zorgoverleg en handelingsplanning
Info en materialen rond conflicthantering en omgaan met boosheid.   ICT-ideetjes en tips voor het gebruik ervan in de klas.   Voorbeelden van zorgdocumenten en uitleg over handelingsplanning.
         
faalangst falen   UDL laptop boek  
 
Tips voor leerling en leerkracht, materiaal over zelfwaardering   Tips en materiaal om lessen toegankelijk te maken voor elke leerling.    
         
hoogbegaafd schaken   cooperatief leren cooperatieve werkvorm puzzelstuk    
Uitdagende materialen, info en tips.   Voorbeelden, leermiddelen en achtergrondinfo.    
         
dyscalculie telraam   differentiatie verschillende kleurrijke draden    
Achtergrondinfo, hulpmiddelen en sticordimaatregelen.   Uitgewerkte voorbeelden, tips en ideetjes.    
         
dyslexie boeken   stappenplan instructiekaart hinkelen    
Achtergrondinfo, hulpmiddelen en begeleidingsplannen.   Uitgewerkte voorbeelden voor verschillende vakken.    
         
autisme ass eenzaam   flip de klas tuimelende jongen    
Achtergrondinfo, tools voor leerkrachten en aangepaste materialen.   Achtergrondinfo, materiaal om zelf instructiefilmpjes te maken en inspirerende voorbeelden.    
         
    talentontwikkeling in the spotlight    
    Aan de slag met meervoudige intelligentie en talenten.    
         
    hoekenwerk    
    Uitgewerkte hoekenwerklessen en inspiratiemateriaal.    
         
    spelend leren    
    Voorbeelden van leerspelletjes (taal, wiskunde, W.O.) en materiaal om zelf aan de slag te gaan.